TOBB Akreditasyon   

   Anasayfa          Dokumanlar          Meslek Komiteleri 
 

2019-2022 Stratejik Plan Programları - akreditasyonkarabuk
   
 2019-2022 Stratejik Plan Programları

2019-2022 Stratejik Plan Programları
 Yazı Boyutu

 Tarih : 17.10.2018 - 09:26:00 


Odanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini, şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetim ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adamış olduğunu


STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
TEMEL AMAÇ 1. 
TEMEL YETERLİLİK VE KURUMSAL ALT YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Odanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini,
şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetim ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki
çalışma pratiğine kendini adamış olduğunu Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komiteleri, Komisyonlar, Üyeler, Personel ve Paydaşlar tarafından benimsendiği açık stratejik hedefleri, vizyon ve misyonları ile tanımlar.

STRATEJİK AMAÇ 1: YÖNETİM ODA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 1.1: 
YÖNETİM ODA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

5174 sayılı yasanın gerekliliği olan Oda yönetimleri ve TOBB Akreditasyon sistemi standartlarının aradığı yönetimsel gelişme ve iyileştirme faaliyetlerini geliştirmek.

STRATEJİ 1.1:
Yönetimsel Stratejinin Belirlenmesi, Mevcut durum tespiti üzerinden sürekli iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF 1.2 : MALİ YÖNETİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Odanın kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermesi, yüksek mali planlama ve performans standartları sergileyebilmesi, mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmesine yönelik iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır.

STRATEJİ 1.2:

Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmek.

STRATEJİK HEDEF 1.3: İNSAN KAYNAKLARI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Odanın işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermesi ile artan etkinlikle çalışanları ve idari kadroları sürekli olarak motive etmesine yönelik faaliyet başlatması amaçlanır.

STRATEJİ 1.3:

İşe alımda ve personelin gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun faaliyetler yürütmek, personelin gelişimini, motivasyonunu arttırmak ve üstün performansı ödüllendirmek

STRATEJİK HEDEF 1.4 : İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Oda Yönetim Kurulu’nun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan Yıllık İş Planını onaylayan etkin planlama prosesi bulunmasına ilişkin faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlanır.

STRATEJİ 1.4:

Yönetim Kurulu’nun uzun vadeli stratejik hedeflerinin kabul edilmesi ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 1.5:HABERLEŞME VE YAYIN PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Odanın amacı ve statüsüne uygun açık iletişim prosedürleri ve planları kullanması, iş toplumunda tanımlı hedeflerinin var olması ve söz konusu kesimlerle iletişim kurmak için haberleşme planlarının oluşturulması amaçlanır.

STRATEJİ 1.5:
Oda üyelerinin sorunları ve faaliyetlerinin, üye ve diğer taraflara aktarımı için bir süreç oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 1.6:
BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, Odanın üyeleriyle
etkin iletişim kurması, hizmet sunumu ve sürekli gelişim sağlamak için gerekli teknolojik donanıma
sahip olmasına ilişkin faaliyet başlatılması amaçlanır.

STRATEJİ 1.6:

Odanın hizmetlerini kolaylaştıracak yazılım ve donanımları kullanmak ve bu yazılım/donanımları korumak adına gerekli bakım/onarımları düzenli olarak planlamak, verileri arşivlemek ve yedeklemek.

STRATEJİK HEDEF 1.7 : ÜYE İLİŞKİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Odanın üyesiyle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olması ve memnuniyet seviyeleri ile ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizmasını oluşturmayı amaçlar.

STRATEJİ 1.7: Oda üye ilişkilerini yönetmek, üye geri beslemelerine (şikayet, öneri, talep vb) uygun faaliyetler planlamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.8: KALİTE VE DOKÜMANTASYON PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

Odanın süreçlerini geliştirmesi ve izlemesi için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanması amaçlanır.

STRATEJİ 1.8:
Odanın hizmetlerini kolaylaştıracak sistem içerisinde tanımlı proses ve dokümantasyonun kontrolünü sağlamak, iç denetim de dahil gözden geçirilerek mevcut ve potansiyel uygunsuzlukların kök nedenleri ve bu kök nedenlerin giderilmesine yönelik aksiyonları planlamak ve gerçekleştirmek.

TEMEL AMAÇ 2. ODA TEMEL HİZMETLERİ İLE ÇAĞDAŞ BİR ODA ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİ
Odanın üyelerine sunması gereken ana hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi ile bunlar üzerinde uyguladığı kontroller üzerine odaklanması amaçlanır.

STRATEJİK HEDEF 2.1: İLETİŞİM AĞI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Odanın üye ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi, üye odaklı bir yapı ile üye geri dönüşlerine uygun faaliyetlerin planlanması ve duyurulması.

STRATEJİ 2.1:
Üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim sağlayabilmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2: POLİTİKA TEMSİL PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Odanın üyeleri için önemli olan konuları tanımlaması ve bunları etkin biçimde yerel, bölgesel ve ulusal karar alıcıların dikkatine sunmasına yönelik hareket etmesi ile iş toplumunun temsil organı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler vasıtasıyla oda ağının meslek ve oda düzeyinde gelişimine katkı sağlanması amaçlanır.

STRATEJİ 2.2:
Oda üye ilişkilerini yönetmek, üye geri beslemelerine (şikâyet, öneri, talep vb.) uygun lobi faaliyetleri planlamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 2.3 BİLGİ, DESTEK VE DANIŞMANLIK PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Odanın, geniş bir yelpazede bilgi tanımlama, değerlendirme, analiz ve yayma konularında yetkin danışmanların desteklediği bilgi servisleri sunmasına, iş dünyasına faaliyet koluyla ilgili problem çözme araçları sunan daha üst düzey bilgi kaynaklarına erişim sağlanması,üyelerin rekabet gücünün arttırılması amaçlanır.

STRATEJİ 2.3:
Oda üye ilişkilerini yönetmek, üye geri beslemelerine uygun faaliyetler planlamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Odanın yerel ihtiyaçlara cevap verecek bir dizi iş geliştirme programına erişim sağlaması amaçlanır.

STRATEJİ 2.4:
Yerel ihtiyaçlara cevap verecek bir dizi iş geliştirme programlarına erişim sağlama ve üyelere iş
geliştirmeleri konusunda eğitim seminer düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 2.5
DIŞ TİCARET PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Oda uluslararası ticaret faaliyeti geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama
konusundaki yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş bir program yelpazesine erişim sağlayabilmeyi amaçlar.

STRATEJİ 2.5:
Uluslararası ticaret faaliyeti geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki
yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş bir program yelpazesine erişim sağlayabilmek.


 Editör :  akreditasyon

 
1 2 3 4 5   Puan Yok  
 Kaynak :  akreditasyon

 Kategori  1.1 Yönetim Oda Mevzuatı

271 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

  Takvim

Nisan 2020

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 2
 Bugün : 18
 Dün : 211
 Toplam : 75996
 Ip No : 18.232.188.251
     

 
 Akreditasyon

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Kalite

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 6.7705 6.7827
  Euro 6.2053 6.2464
 


1.1 Yönetim Oda Mevzuatı | 1.2.Mali Yönetim | 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi | 1.5. Haberleşme ve Yayınlar | 1.6. Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 1.7. Üye İlişkileri | 1.8. Kalite Yönetimi | 2.1. İletişim Ağı | 2.2. Politika ve Temsil | 2.3. Bilgi,Danışmanlık | 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim | 2.5. Uluslararası Ticaret | Kararlar | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 1950- akreditasyonkarabuk - Tüm Hakları Saklıdır.