MİSYON

İlgili mevzuata bağlı kalarak, üyelerin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, Karabük’ün kalkınmasına destek sağlayarak, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyarak beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti çağdaş yönetim anlayışıyla hayata geçirmektir.